RSS
A A A
SmodBIP

Informacje ogólne

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 – Szkola Podstawowa nr 3 , Gimnazjum nr 12 w Sosnowcu ul. Hutnicza 6

Telefon: (032) 266 18 83
Fax: (032) 266 18 83
NIP: 644 30 91 973
REGON: 277873621
E-mail:
gim12@sosnowiec.edu.pl
sp3@sosnowiec.edu.pl
Strona www ZSO nr 8 w Sosnowcu
www.gimnazjum12.nazwa.plPrawna podstawa funkcjonowania jednostki:
UCHWAŁA NR 849/XLV/02 RADY MIEJSKIEJ w Sosnowcu z dnia 23.05.2002 w sprawie utworzenia ZSO NR 8 w S-cu przy ul. Hutniczej 6
Organ prowadzący: Gmina Sosnowiec
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Śląski Kurator Oświaty
Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie , uwzględniające szkolny program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska.Obwód Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 – Szkoła Podstawowa Nr 3,
Gimnazjum Nr 12

Rejon szkoły to ulice : Będzińska, Floriańska, Ciepła ,Cicha, Hutnicza, Kopernika, Kolibrów, Majowa, Nowopogońska , Niewielka, Orla, Piaskowa, Poprzeczna, Przechodnia, Racławicka, Żytnia, Zgoda, Rysia, Rzeczna, Spółdzielcza , Szpaków, Średnia, Zakątek, Ściegiennego , Wielka, Wodna, Zacisze, Żółta, Zamknięta , Rybna, Sucha, Czeladzka do nr 20, Żeromskiego , Mariacka, Dąbrowskiego do nr 17, Kasztanowa nr nieparzyste, Lwowska nr parzyste, Sucha do nr 18.

AktualnościOpublikował: Izabela Suchodolska
Publikacja dnia: 14.09.2012
Podpisał: Izabela Suchodolska
Dokument z dnia: 13.09.2012
Dokument oglądany razy: 21 741