KALENDARZ 2016/171 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016 r.

2 Zimowa przerwa świąteczna

23-31grudnia 2016 r.

3 Ferie zimowe

16 - 29 stycznia 2017r. województwo śląskie

4 Wiosenna przerwa świąteczna

13-18 kwietnia 2017r.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku

nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna

 

 

 

 

- część matematyczno- przyrodnicza

 

 

 

 

 

- część z języka obcego nowożytnego

 

 

– 19 kwietnia 2017r. (środa)

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie   – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 

–20 kwietnia 2017r. (czwartek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych

– godz. 9:00

z zakresu matematyki – godz. 11:00

 

 

–21 kwietnia 2017r. (piątek)

na poziomie podstawowym – godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym –godz. 11:00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2016 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2016 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2016 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2017 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2017 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 17 kwietnia 2017 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2017 r.,
 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2017 r.,
 • Boże Ciało – 26 maja 2017 r.

 

       Dodatkowe dni wolne od zajęć po odpracowaniu:

 

 • 31 październik 2016r. – do odpracowania 5 listopada 2016r.
 • 2 maja 2017r. – Święto Flagi – do odpracowania 6 maja 2017r.

 

spobr