zaj dodatkowe

 

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2016/2017

Lp. Imię i nazwisko Rodzaj zajęć Liczba uczestników Dzień i godzina realizacji
1 B. Kwiecień Zajęcia wyrównawcze dla kl II Uczniowie klasy II gimnazjum

Piątek

13:35 – 14:25

2 A. Sobota Koło matematyczny omnibus

4

Czwartek 12 45 -13 30
Zespół wyrównawczy

4

Poniedziałek 1245 13 30
3 M. Sitkowska Przygotowanie do bierzmowania Uczniowie klasy III gimnazjum

Czwartek

8:00 – 8:45

4 M. Stajner Zespół wyrównawczy 5

Pon

12:30 – 13:30

Programowanie dla najmłodszych 9

Wtorek

12:30 – 13:30

5 T. Kaczmarek Koło komputerowe 9

Poniedziałek

14:30 – 15:30

6 K. Gębicka Przygotowanie do I komunii św. Uczniowie klas III

Czwartek

12:45 – 13:30

7 A. Jakóbczyk Zajęcia wspierające dla ucznia z orzeczeniem 1

Piątek

11:30 – 12:30

Zajęcia wyrównawcze dla ucznia klasy I 5

Piątek

11:30 – 12:30

8 S. Szewczyk Przygotowanie do egzaminu Uczniowie klasy III gimnazjum środa 1530-1615
Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego 10 Poniedziałek 14 30 -1515

9

B. Bubik - Cieślik

Koło informatyczno – medialne

Uczniowie klasy III gimnazjum Poniedziałek 14 30- 15 10

Koło „Moja Rosja”

30 Czwartek 1420-1515
10 M. Borkowska

Ortograffiti dla uczniów klasy 1ag

8

Piątek

8:00 – 80:45

Koło ortograficzne dla uczniów klasy 4a 10

Czwartek

8 00 -8 45

11 K. Gemza Zajęcia rozwijające zainteresowania „Let’s pley” Uczniowie klas 6a

Wtorek

8:00 – 8:45

Zajęcia wyrównawcze „English is easy” Uczniowie klas 6b

Piątek

13:35 –14 25

12 A. Mazur Zespół wyrównawczy Klasa IIIb

Piątek

12:30 – 13:15

Koło teatralne „Iskierki” Uczniowie klas I - III

Środa

14:25 – 15:10

13 J. Koźlak Koło historyczne dla uczniów gimnazjum 10

Poniedziałek

14:40 – 15:25

Koło historyczne dla uczniów szkoły podstawowej 10

Środa

13:35 – 14:20

14 A. Kuś - Grygier Koło przyrodnicze dla uczniów klas IV - VI 10

Poniedziałek

13:35 – 14:20

Koło geograficzne dla uczniów I – III gimnazjum 4

Wtorek

13:25 – 14:20

15 B. Wócik Zajęcia wyrównawcze 4

Środa

12:40 – 13:30

Gry i zabawy 10

Środa

13:40 – 14:30

16 E. Adamczyk

Zajęcia wyrównawcze

3 Wtorek 13 40- 14 25

konsultacje

Uczniowie wymagający wsparcia Czwartek 1430-1510
17 J. Jaworski Halowa piłka nożna dla uczniów klas V-VI 20 Poniedziałek 13 30- 15 00
18 M. Górecka Gry i zabawy ruchowe dla klas II - III 20

Piątek

12:45 – 13:30

Zajęcia ogólnorozwojowe dla klas IV - VI 20

Piątek

13 13 30 – 14:25

19 J. Żabińska Zajęcia wspierające i rozwijające dla klasy IV i V 41

Pon

14:30 – 14:25

Zajęcia wspierające i rozwijające dla klasy VI i Ia gimnazjum 43

Poniedziałek

15:20 – 16:05

20 W. Szymańska

Zajęcia wyrównawcze

4 Środa 8 00 -8 45
Koło polonistyczne dla uczniów klasy V 9 Środa 13 40-14 25
21 D. Cyplińska

Zajęcia wyrównawcze

6 Pon 12 45 – 13 30
Koło „Mądra główka” dla uczniów klasy IIIa 8 Wtorek 1245 – 13 30
22 W. Piechota

Zajęcia wyrównawcze

7

Poniedziałek

8:00 – 8:45

Koło przyrodniczo - ekologiczne

15

Czwartek

12:45 – 13:30

23 K. Szczepkowska Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy IV 18 Środa 1245 – 13 30
Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy V 23

Czwartek

13:40 – 14:2 5

24 K. Marczak

Klub wolontariatu

12

Wtorek

15:30

SOS dla biologii

10

Czwartek

15:30

25

M. Sobczyk

Zajęcia wyrównawcze

Dla uczniów szkoły podstawowej

4

Poniedziałek

12:45 – 13:30

Zajęcia wyrównawcze

3

Wtorek

12:45 – 13:30

26

J. Zyguła

Zajęcia artystyczne dla klas IV – VI (co drugi tydzień) 18

Wtorek

14:30 – 15:15

27

L. Gil

Zajęcia artystyczne dla klas IV – VI (co drugi tydzień) 18

Wtorek

14:30 – 15:15

28 M. Kaczmarska Indywidualna praca z uczniem doradztwo Wtorek 15 -16 00
29

Z. Halicki

Gry i zabawy ruchowe dla klas IV-VI 12 Czwartek 14 30

spobr